Huimaus

Huimaus on yleinen, mutta haastava oire, koska sille voi olla monia syitä. Usein huimaukseen liittyy itsensä heikoksi tuntemista, voimattomuutta ja väsymystä samalla kun huone tuntuu pyörivän. Huimaus voi olla yhteydessä myös liikkeeseen, jolloin tunne on enemmän kieppuvaa tai kiertävää. Sisäkorvan häiriöihin liittyvä huimaus on usein kiertohuimausta, joka ilmenee pyörryttävänä tunteena. Aivojen toiminnan ja keskushermoston häiriöiden yhteydessä huimaus ilmenee enemmän tasapainon ja pystyssä pysymisen vaikeutena, mihin liittyy usein myös muita hermoston oireita. Huimauksen yhteydessä voi esiintyä myös heikotusta, pahoinvointia ja kuulon häiriöitä.

Huimauksen syyn diagnosointi ja hoitaminen voi olla hankalaa, ja huimaus nähdäänkin enemmän moniselitteisenä yleisoireena kuin yksittäinä diagnoosina. Siksi huimauksesta kärsiviä asiakkaita tulisi hoitaa kokonaisvaltaisesti. Huimaus on vanhuksilla yleisempää iän tuoman degeneraation ja usein lisääntyneen lääkemäärän takia. Joidenkin lääkkeiden sivuvaikutuksena saattaa ilmetä huimausta. Voimakas huimaus voi tehdä ihmisen toimintakyvyttömäksi, mutta on harvoin hengenvaarallista.

Osteopatiassa asiakkaan huimausoiretta lähestytään haastattelun avulla. Kattavan potilashistoriakuvauksen, testien ja käsin tehtävien tutkimusten perusteella pyritään selvittämään huimauksen alkuperää ja mahdollista hoidollista lähestymistä. Riippuen löydöksistä, osteopaatti voi esimerkiksi hoitaa nivelten toimintahäiriöitä, luun sisäisiä jännitteitä, lihaksia ja nivelsiteitä, hermostoa tai vaikuttaa kehon nestekiertoon. Syytä voidaan etsiä niinkin kaukaa kuin nilkoista ja jalkateristä, jotka vaikutavat tasapainoon lähettämällä asentotuntoon eli proprioseptiikkaan liittyviä viestejä keskushermostoon. Nilkkojen ja jalkaterien liikerajoitukset voivat aiheuttaa liikkeen kompensaatioita ja huimausta vääristyneiden proprioseptisten viestien kautta.

Pidempään jatkuneesta voimakkaasta huimauksesta ja esimerkiksi liitännäisoireista kuten oksentelusta on suositeltavaa käydä ensin lääkärin vastaanotolla.

Huimausta voi esiintyä mm. seuraavien sairauksien yhteydessä:

 • anemia

 • sydämen epäsäännöllinen toiminta

 • kilpirauhasen vajaatoiminta

 • matala verenpaine

 • TIA -kohtaukset

 • halvaus

 • migreeni

 • jotkut lääkkeet, esim. bentsodiatsepiini

 • MS-tauti

 • aivotärähdys

 • epilepsia

 • Parkinsonin tauti

 • aivokasvain

 • erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 • hyperventilaatio

 • masentuneisuus ja ahdistuneisuus

 • paniikkikohtaukset ja pelot

 • unettomuus