Stressi ja osteopatia

03.04.2023

Stressin lähteet ovat usein kuormittavia tai negatiivisia asioita elämässä. Myös positiiviset asiat voivat aiheuttaa stressiä, esimerkiksi paikkakunnan vaihto töiden perässä. Vaikka muutos innostaa, se vaatii kuitenkin voimavaroja ja hetkellisesti aiheuttaa stressiä. Koemme kaikki stressiä ajoittain. Oleellista onkin se, onko stressi hetkellistä vai jääkö stressitila päälle. Hetkellinen stressi saa meidät motivoitumaan, nostaa vireystilaa ja aktivoi toimintaan. Stressitason tulisi kuitenkin päästä laskemaan jotta palautuminen olisi mahdollista. Jos stressi on jatkuvaa ja esimerkiksi työkiireet ja paineet ylittävät jatkuvasti ihmisen sietokyvyn, kehon energiavarat kuluvat. Krooninen stressi altistaa monille fyysisille ja psyykkisille oireille ja heikentää elämänlaatua.

Mitä kehossa tapahtuu stressin aikana?

Autonominen hermosto tarkoittaa pääasiassa tahdosta riippumatonta hermoston osaa. Se koostuu sympaattisesta ja parasympaattisesta hermostosta. Sympaattinen hermosto toimii ikään kuin kehon kaasuna ja parasympaattinen jarruna. Stressireaktiossa sympaattinen hermosto aktivoituu ja valmistaa meitä toimintaan: verta ohjataan lihaksiin, syke kiihtyy ja hengitys tehostuu. Parasympaattinen hermosto auttaa meitä palautumaan, nukkumaan paremmin ja sulattamaan ruokaa. Sympaattinen hermosto siis kuluttaa kehon energiavarastoja ja parasympaattinen palauttaa niitä. Molempia hermoston osia tarvitaan ja oleellista onkin hermoston toiminnan tasapaino.

Voiko osteopatia auttaa stressiin?

Stressaantuneena kehomme on herkempi reagoimaan erilaisiin ärsykkeisiin ja näin ollen myös kipua aistitaan herkemmin. Stressin oireita voi olla esimerkiksi:

  • Kehon jännittyneisyys ja vaikeus rentoutua
  • Niska-hartiaseudun kireys
  • Päänsärky
  • Hampaiden yhteenpureminen eli bruksaus
  • Ruoansulatushäiriöt
  • Unettomuus
  • Psyykkinen oireilu kuten keskittymisvaikeudet tai ärtymys
  • Pitkittyneet kiputilat

Osaan elämän stressitekijöistä voimme itse vaikuttaa, osassa vaikutusmahdollisuudet on pienemmät tai niitä ei ole lainkaan. Osteopaatti ei myöskään pysty stressiä poistamaan, mutta hoidolla voidaan tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa ja näin tukea kehon palautumista. Usein stressaantuneena lihakset jännittyvät ja hengitys muuttuu pinnallisemmaksi. Osteopaattisella hoidolla voidaan tehokkaasti hoitaa kehossa esiintyviä kireyksiä ja liikerajoituksia sekä ohjata hengitystä rennompaan suuntaan. Osteopatian periaatteiden mukaan keho on kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat erottamattomat. Näin ollen kehon rentouden voi aistia myös mielessä. Asiakkaan voi olla helpompi tarkastella elämänsä stressiä aiheuttavia tekijöitä, kun kehossa on helpompi olla. Osteopaatti voi myös auttaa asiakasta löytämään keinoja, joilla voidaan tukea autonomisen hermoston tasapainoa, ohjaamalla esimerkiksi palleahengitystä tai kehollisia harjoituksia rentoutumisen tueksi.

Yksi tehokas keino autonomisen hermoston toiminnan tasapainottamiseksi on tuoda huomio hengitykseen. Kokeile esimerkiksi tätä hengitysharjoitetta:

Istu tai asetu selinmakuulle. Tuo toinen käsi rintalastan päälle ja toinen ylävatsalle. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos, ja tunnustele käsilläsi kuinka hengitys liikuttaa rintakehää ja vatsaa. Jos hengitys ohjautuu enemmän rintakehän yläosiin ja rintalastan alue liikkuu enemmän sisäänhengityksellä, koita rentouttaa vatsaa ja ohjata sisäänhengitystä myös vatsaan. Jo se, että istut tai makaat ja tuot huomiota rauhalliseen hengitykseen maadoittaa ja rauhoittaa. Voit halutessasi hengittää sisään neljällä laskulla ja ulos kahdeksalla laskulla. Uloshengityksen pidentäminen aktivoi parasympaattista hermostoa tehokkaasti.

Osteopaattinen hoito voi tarjota sinulle tarpeellisen pysähdyksen stressaavan tilanteen keskellä. Kehon stressioireiden lievittäminen antaa hetken aikaa palautumiselle ja rauhaa miettiä, miten voisit itse tilanteeseen vaikuttaa. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle!