Niskakipu

Niskakivut ovat yleinen syy hakeutua osteopaatin vastaanotolle. Kipua voi esiintyä esimerkiksi toisella puolella kaularankaa päätä kääntäessä tai tuntemus voi olla laaja-alaisempaa jännityksen tunnetta niska-hartiaseudulla. Päänsärkyä ja säteilyoireita yläraajaan voi esiintyä.

Jännitysniska

Yleisin niskakipujen aiheuttaja on niin sanottu jännitysniska eli tension neck, jossa jännitykset niska-hartiaseudun lihaksissa aiheuttavat kipua, kiristystä ja jomotusta niskassa, hartioissa ja lapojen välissä. Lihaksista voi löytyä kipeitä pisteitä ja kaularangan liikkuvuus voi olla alentunut. Lihasjännitykset voivat aiheuttaa päänsärkyä ja huimausta. Stressi, staattinen työskentely esimerkiksi päätteellä tai kova fyysinen rasitus voivat altistaa jännitysniskan syntyyn.

Osteopaatti voi käsittelyllä edistää kudosten aineenvaihduntaa, rentouttaa lihasjännityksiä sekä parantaa nivelten liikkuvuutta, joka voi tuoda nopeastikin apua kipuihin. Niskakivun yhteydessä osteopaatin huomio kiinnittyy usein myös asiakkaan hengitystapaan sekä rintarangan ja kylkiluiden liikkuvuuteen. Osteopaatti voi tarvittaessa ohjata harjoitteita esimerkiksi palleahengitykseen, niska-hartiaseudun liikkuvuuden edistämiseen tai kehon ryhtiä ylläpitävien lihasten vahvistamiseen.

Niska-hartiakivut ja yläraajaan säteilevät oireet

Yläraajoihin kulkevat hermot tulevat ulos kaularangan nikamien tasoilta, joten yläraajaan säteilevää kipua selvittäessä tulee huomioida myös hermojuuriaukon- tai välilevyperäisten syiden mahdollisuus. Tarkkarajainen, sähköttävä tai tuikkaiseva kipu yläraajaan voi kertoa hermo-oireilusta. Säteily yläraajaan voi kuitenkin johtua muistakin syistä. Niskan ja hartiaseudun lihasten triggerpisteet voivat heijastaa kipu yläraajaan. Yläraajaan kulkeviin hermoihin ja verisuoniin voi kohdistua puristusta niiden kulkureitillä. Yksi herkästi ahdas paikka on rintakehän yläosassa, jossa hermo-ja verisuoni rakenteet kulkevat ensimmäisen kylkiluun ja solisluun välistä ja pienen rintalihaksen alta kohti yläraajaan. Näin ollen, kaulan ja rintakehän yläosan lihaskireydet ja hartiarenkaan ryhdissä tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa hermo- ja verisuonirakenteiden puristumista, josta seuraa kipua, voimattomuutta, puutumista ja heikkoutta yläraajaan.

Osteopaatti tutkii tarkasti asiakkaan oireita aiheuttavia tekijöitä suorittamalla asiakkaan haastattelun lisäksi erotusdiagnostisia testejä, joilla saadaan tietoa oireita aiheuttavasta kudoksesta. Lievä säteily, puutuminen ja pistely yläraajaan ja sormiin ovat yleisiä oireita ja osteopaatti voi hoitaa näitä mm. käsittelemällä rankaa sekä hermon pinnealueita, jotta hermolla on mahdollisuus liukua vapaasti ympäristössään. Jos niska on käsittelyarka, osteopaatti voi lähteä hoitamaan aluetta etäämmältä esimerkiksi tasapainottamalla autonomisen hermoston toimintaa, joka rentouttaa ja rauhoittaa kehoa.

Milloin lääkäriin?

Äkillisesti alkanut, kova ja jatkuva niskakipu yhdistettynä hermo-oireisiin (puutuminen, heikkous lihaksissa), tai yleisoireisiin (pahoinvointi, kuume ym.) on syy hakeutua lääkärin vastaanotolle. Myös isomman trauman seurauksena alkanut kipu on syytä tarkistaa ensin lääkärissä. Traumat ja niskan retkahdusvammat voivat aiheuttaa jännityksiä, jotka voivat oireilla tapahtuman jälkeen pitkänkin ajan päästä. Tällöin osteopaatti voi tuoda apua vapauttamalla kehoon jääneitä jännityksiä.