Yläraajan kiputilat

Yläraajojen kiputilat ovat yleisiä ja voivat kohdistua muun muassa niveliin, luihin, lihaksiin, hermoihin tai muuhun sidekudokseen. Yläraaja alkaa hartiakaaresta, joten lapaluun, solisluun, ylärintarangan ja olkanivelen toiminta ovat oleellisia tekijöitä yläraajan hoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa. Merkittävimmät yläraajan nivelet ovat olkanivel, kyynärnivel ja rannenivel, joiden yhteistoiminta mahdollistaa koko käden käytön suurella liikeradalla. On siis mahdollista, että esimerkiksi olkapääkipu johtuu kyynär- tai rannenivelen toiminnan muuttumisesta. 

Hermostoon liittyvät oireet yläraajan alueella ilmenevät usein puutumisena, pistelynä, tunnottomuuden tunteena tai voimattomuutena. Oireilu on ajoittain hyvinkin tarkkarajaista, minkä perusteella on helpompi selvittää mihin hermoon oireet kohdistuvat. Hermo-oireilun syynä voi olla hermokudokseen kohdistuva kompressio, hermon estynyt verenkierto ja ravinnon saanti tai esimerkiksi hermon vapaan liikkeen eli hermon liukumisen estyminen paikallisesti. Yläraajan hermot lähtevät kaularangasta, joten hermo-oireilun taustalla voivat olla esimerkiksi kaularangan nikamien liikerajoitukset, hermojuuriperäiset ongelmat tai kaulan alueella kiristävät pehmytkudokset.

Täältä löydät tarkempaa tietoa olkapään, kyynärpään ja ranteen kivusta.